მთავარი გვერდი

გაიცანით ჩვენი გუნდი

მიხეილ პაკაცოშვილი
დირექტორი
რევაზ თოფურია
დამფუძნებელი
გიორგი ჩიტაძე
დამფუძნებელი
ირაკლი წიქორიძე
დამფუძნებელი
ვიკტორას ზაბალოტნასი
დამფუძნებელი

რას გთავაზობთ?

კონსულტაცია - DCFTA & FTA

CEP გთავაზობთ პროფესიონალურ კონსულტაციას ასოცირების შეთანხმებასა და DCFTA-ის შესახებ ისევე როგორც საქართველოსა და მის სავაჭრო პარტნიორებს შორის არსებულ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით.

სრულად ნახვა

რეგულირების გავლენის შეფასება

CEP-ის გამოცდილი გუნდი მზადაა თქვენთვის ჩაატაროს ხარისხიანი რეგულირების გავლენის შეფასება როგორც ადგილობრივ კანონმდებლობაზე, ასევე ევროკავშირის რეგულაციებსა და დირექტივებზე.

სრულად ნახვა

ხარისხის ინფრასტრუქტურა

ჩვენი გუნდი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ხარისხის ინფრასტრუქტურის რეფორმებსა და რეგულაციებში საქართველოში, ამჟამად მზადაა საკუთარი გამოცდილება გაგიზიაროთ თქვენ!

სრულად ნახვა

განათლება

CEP-ის ექსპერტები ასევე გთავაზობენ საგანმანათლებლო პროგრამებსა და სხვადასხვა სახის ტრენინგებს ასოცირების ხელშეკრულების, DCFTA-სა და სხვა სავაჭრო რეჟიმების შესახებ

სრულად ნახვა

პუბლიკაციები

COVID-19-ის გავლენა საქართველოს ვაჭრობასა და სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე

გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) თხოვნის საფუძველზე, CEP-ის ექსპერტებმა შეაფასეს პანდემიის გავლენა საქართველოს ვაჭრობაზე და სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე. საერთო ჯამში, 330 საწარმო მთელი ქვეყნის მასშტაბით მონაწილეობდა გამოკითხვაში და მათი გამოცდილება გვაწვდის მნიშვნელოვან შეხედულებებს საქართველოს ეკონომიკის წინაშე არსებული დაუყოვნებელი და გრძელვადიანი განვითარების გამოწვევების შესახებ.
2021-03-04T12:01:04+00:00

გზამკვლევი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მომსახურებით ვაჭრობის სფეროში

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2014 წელს გაფორმებული DCFTA-ს მე-6 თავის ანალიზს. მასში წარმოდგენილია ევროკაშირის 28 წევრი ქვეყნის მიერ, ბაზრის ლიბერალიზაციის თაობაზე, საქართველოს წინაშე აღებული ვალდებულებების, დათქმებისა და შეზღუდვების ანალიზი შემდეგი სექტორებისათვის: არქიტექტურის, არქიტექტურული დიზაინის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ბიზნეს კონსალტინგის სფეროებში
2020-01-30T07:45:34+00:00

CEP მედიაში

L
o
a
d
i
n
g

ჩვენი დამკვეთები

უახლოესი ტრენინგი

AA & DCFTA

5 საათიანი ტრენინგი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებისა და მისი ნაწილების შესახებ, როგორებიცაა ტექნიკური რეგულირება, სტანდარტიზაცია, შესაბამისობის შეფასება, მეტროლოგია, აკრედიტაცია და ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემები, საქონლით ვაჭრობა, ინტელექტუალური საკუთრება, სახელმწიფო შესყიდვები, სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ნორმები.
2019-04-28T18:28:26+00:00